VIESTIN SISÄLTÖ RATKAISEE

Google ohjaa meidän tiedon hakua. Jos yritystä ei löydy verkosta – voi sanoa että yritystä ei ole – karkeasti sanottu mutta totta. Jotta yritys, tuoteet ja palvelut löytyvät siksi sisältö, avainsanat, tekninen toteutus täytyy olla hyvin tehty koska se = hakutulos. Hyvin tehty verkkosivusto on rakennettu mobiilissa skaalautuvaksi! Mobiilin käyttö on jo ylittänyt pöytäkoneen käytön maailman laajuisesti.

1. ALKU KARTOITUS

Aluksi kuuntelemme asiakasta mitä hänellä on sanottavana ja sitten perhdytään yritykseen, strategiaan, kohderyhmään, kartoitetaan kilpailutilanne, katsotaan statistiikkaa, mietitään tavoitteita sekä teemme strategia millä pääsemme asetettuihin tavoitteisiin ja millä välineillä/keinoilla saamme potenttiaalisen asiakkaan sivustolla pysymään ja toimimaan.

2. SUUNNITTELU

Kun alku kartoitus on tehty HYVIN päästään suunnittelemaan mitä tehdään, milloin ja millä välineillä lähdetään liikkeelle. Verkkosivujen kohdalla tarkoittaa rakenetta ja visuaalista ilmettä. Ratkaisuihin vaikuttaa myös asiakkaan “voimavarat” ylläpitää ja päivittää sivustoa. Kaikessa on myös tärkeää positiivisen asiakaskokemuksen saaminen eli sivuston toimivuus kaikilta osilta.

3. TOTEUTUS

Kun kaksi edellistä vaihetta on hoidettu hyvin – toteutus syntyy ilman haku ammuntaa ja sisällön tuotanto käytännössä lähtee käyntiin toteutuksen läpikäynnistä ja hyväksyttyjen luonnoksien pohjalta. Edellämainituissa kohdissa, alku kartoitukseen ja suunnitteluun kun on todella paneutunut niin totetus sisältöineen on jo muotoutunut ja nyt on vain se raakatyö edessä.

4. JULKAISU

Ennen julkaisua vielä testataan ainakin verkkosivut eri laitteilla ja korjataan tarvittavat kohdat. Asiakkaan kanssa käydään läpi sivuston rakenne ja päivitys, mikäli hän sen itse hoitaa eikä osta palvelua meiltä (verkkosivuston ylläpito/päivitys 15,-/kk). Jos sivusto on tehty julkaisualustalle kuten esim. WordPressille on erittäin tärkeä huolehtia päivityksestä ja ylläpidosta. Eli katsotaan että asiakas ymmärtää ja on tietonen omasta panoksestaan julkaisun jälkeen.

MITÄ HYÖTYÄ ON VERKKO-
SIVUISTA?

Haluammehan yrityksemme menestyvän, saada näkyvyyttä, erottua kilpailijoista, saada positiivista mielikuvaa ja hyviä positiivisia asiakaskokemuksia ja tietysti nopeuttaa kauppaa, myyntiä, palvelua.

Se hyöty on hyvin ja oikein tehdyllä verkkosivulla että me voimme kohdentaa juuri sen halutun viestin juuri sille henkilölle/kohderyhmälle ja siihen aikaan kun asiakas sen itse on valmis vastaanottamaan. Ja viestinperille menoakin voi seurata.

Ota yhteyttä soita Sarille 050 500 4245 tai laita mail.

HUOM!!!

Jo 70% suomalaisista käyttää älypuhelinta.

Ja me teemme yli kymmenen miljardia Google-hakua vuodessa ja ylipuolet tehdään puhelimella!!!

Eli sen takia responsiivisuus / skaalautuvuus on myös tärkeää!!!

Kannattaa siis panostaa verkkosivuihin niin panostat potenttiaalisiin ja olemassa oleviin asiakkaisiin!

VIESTINTÄÄN
UUTTA PUHTIA

Olkoon projekti/toimeksianto pieni tai suuri suhtaudumme aina samalla innokkuudella ja intohimolla tehtävään ja työhömme.
Steve Jobs sanoi:“The only way to do great work is to love what you do”.
Yhdessä tiiviillä yhteistyöllä asiakkaan kanssa teemme toimenpiteitä, jotka integroidaan muuhun markkinointiviestintää ja joilla on
vaikutusta ja merkitystä yrityksen imagoon ja koko liiketoimintaan.

VERKKOSIVUT (KOTISIVUT)

HAKUKONE OPTIMOIDUT MOBIILISSA SKAALAUTUVAT VERKKOSIVUT. Verkkosivujen suunnittelu alkaen aina strategista, synopsiksen luonnista toteutukseen ja julkaisuun. Myös seuranta ja päivitykset. Räätälöyityjä responsiivisia sivuja. Toteuttaen sivustot HTML5/CSS/PHP, JavaScript/jQuerylla ja myös mm. WordPress julkaisujärjestelmällä.

GRAAFISTA SUUNNITTELUA

GRAAFINEN SUUNNITTELU Yrityksen mainos- ja markkinointimateriaalin graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus mm. logo, lomakkeet, esitteet, käyntikortit, pakkaukset, rollupit, banderollit, menut, etiketit, ikkuna- ja autoteippaukset.

VIDEOT

Yritysvideoiden suunnittelu, toteutus, kuvaus, editointi ja julkaisu. Videoiden koostaminen äänen/kuvan ja tekstin yhdistäminen mukaanlukien mahdollisesti eri kieliversiot. Videon editointi PremierePro -ohjelmalla.

TYÖT

Keskitymme graafiseen suunnitteluun, www-sivujen/verkkosivujen ja yritysvideoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Verkkosivujen suunnitellessa monesti tulee eteen myös “päivitystä” logoon niin myös moneen allaolevista sivuistoissa on tehty.

 • www.kauppapiste.info_sivusto
  Verkkokauppa -sivusto kauppapiste.info
 • www.valuuttavalmennus.fi_sivusto
  Graafinen suunnittelu, verkkosivujen suunnittelu ja toteutus valuuttavalmennus.fi
 • www.nordic-talot.fi_sivusto
  Graafinen suunnittelu, verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.nordic-talot.fi
 • www.sisustussuunnittelija-helsinki.fi_sivusto
  Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.sisustussuunnittelija-helsinki.fi
 • www.hanamestarit.fi
  Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.hanamestarit.fi
 • www.jarkonrakennuspalvelu.fi
  Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.jarkonrakennuspalvelu.fi
 • www.lolipop.fi
  Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.lolipop.fi
 • www.wptrainers.fi
  Graafinen suunnittelu, verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.wptrainers.fi
 • www.pitkasenkukkakauppa.fi
  Graafista suunnittelua, verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.pitkasenkukkakauppa.fi
 • www.jarparo.com_sivusto
  Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.jarparo.com
 • www.CO2.fi
  Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.CO2.fi
 • www.cleanwheels.fi
  Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.cleanwheels.fi
 • www.tilitoimistoprosentti.fi
  Verkkosivujen suunnittelu ja toteutu www.tilitoimistoprosentti.fi
 • www.studiobello.fi
  Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.studiobello.fi
 • www.pinkkiparkkikiekko.fi_sivusto
  Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.pinkkiparkkikiekko.fi
 • Wsoy oppimateriaali opettajille
  WSOY Oppimateriaali yksikölle graafista suunnittelua
 • nly materials
  Nuorten Lääkärien Yhdistys NLY markkinointi materiaali
 • Helsingin Sanomat markkinointi materiaalia
  Graafinen suunnittelu yrityksille
 • Logoja
  Logot
 • 4safe_autoteippaukset
  Graafista suunnittelua, teippauksia ja pakkauksia

050 5004245

Sari Elg Elgideas

Huvilakatu 20 A 8
04400 Järvenpää, Finland

sari.elg@elgideas.fi

TILAA VERKKOTUNNUS (DOMAIN)
JA WEBHOTELLI (linkki kuvasta)!

zoner-webhotelli_ja_verkkotunnus