Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus www.jarkonrakennuspalvelu.fi

Jarkon Rakennuspalvelun verkkosivujen suunnnittelu lähti liikkeelle asiakastutkimuksesta ja perehtymisestä Jarkon ja Jarkon Rakennuspalvelun taustoihin mm. miksi asiakaat ostavat palvelua Jarkolta, mihin he ovat tyytyväisiä, millainen henkilökunta on, millaisia projekteja, töitä he pääasiassa tekevät, millaisia asiakkaita tällä hetkellä Jarkon Rakennuspalvelussa on jne. käytössä oli yritys analyysi joka oltiin tehty. Palaverit yrityksen omistajan kanssa ja hänen kokomuksiaan, ongelmakohtia, puutteita ja havaintoja asiakkaistaan ja tulevissa potenttiaalisissa asiakkaissa ja yrityksestä sekä henkilökunnasta.

Jarkon Rakennuspalvelun saadut asiakaspalauteet olivat niin merkittäviä ja ne haluttiin tuoda esille verkkosivuille tuomaan lisää uskottavuutta ja luotettavuutta.

Taustoihin pehtymisen jälkeen aloimme sisällön kirjoittajan kanssa miettimään sivuston rakennetta ja ilmettä. Kun taustatyön tekee huolella on helppo rakentaa sivuston rakenne ja visuaalisuus.

Jarkon Rakennuspalvelulle teimme myös esitteen linjaan sivuston kanssa ja muutenkin halusimme tuoda lisää ajankohtaisuutta eli lisäsimme sivustolle Facebook-”sivupalstan”- reaaliaikaisuutta siihen mitä ja missä Jarkon Rakennuspalvelu tällähetkellä on. www.jarkonrakennuspalvelu.fi

  • www.jarkonrakennuspalvelu.fi_sivusto