Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus www.jarparo.com

Suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta oli ensin perhetyä yritykseen, taustoihin, mitä palvelua ja tuotteita Jarparo Oy tarjoaa, mikä kilpailutilanne markkinoilla, mikä/mitkä on kohderyhmä(t) ja heidän taustat/tiedot/odotukset, mitä halutaan saada aikaiseksi, resurssit, aikataulu jne. mm. näihin tekijöihin perhetymiseen käytin vähintään 1/3 verkkosivujen työstämiseen käyttetystä kokonaisajasta. Laaja-alaisesti katsottiin kilpailijoiden verkkosivuistoja, palaverit yrityksen omistajan kanssa ja hänen kokomuksiaan, ongelmakohtia, puutteita ja havaintoja asiakkaissaan ja tulevissa potenttiaalisissa asiakkaissa. Tämän jälkeen hahmoteltiin verkkosivujen rakenne ja visuaalinen ilme. Jarparo Oy:n verkkosivusto toteutettiin kahdella kielellä suomi -englanti. Yrityksen asiakkaita on myös muualla maailmassa.

Sivusto toteutetaan räätälöiden responsiivisesti WordPress julkaisualustalle ja mahdollistamaan asiakaan itsensä tehdä päivittämistä. www.jarparo.com

  • www.jarparo.com_sivusto