Graafista suunnittelua ja verkkosivuston www.lolipop.fi suunnittelu ja toteutus

Vintage cafe Lolipop avasi Järvenpäässä pääasiassa gluteenitomia tuotteita tarjoavan kahvilan. Suunnittelimme heille verkkosivut ja muuta markkinointi materiaalia linjassa sisustuksen, ikkunateippauksien ym. ja verkkosivujen kanssa.

Suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta oli mitä palvelua ja tuotteita Vintage cafe Lolipop tarjoaa, mikä kilpailutilanne markkinoilla, mikä/mitkä on kohderyhmä(t) ja heidän taustat/tiedot/odotukset, mitä halutaan saada aikaiseksi, resurssit, aikataulu jne. mm. näihin tekijöihin perhetymiseen käytin vähintään 1/3 verkkosivujen työstämiseen käyttetystä kokonaisajasta. Katsottiin kilpailijoiden verkkosivuistoja, palaverit yrityksen omistajan kanssa ja hänen visioitaan yrityksestä, mihin suuntaa kahvilaa tullaan viemään ja mietitiin miten tavoitellaan/millaisella viestillä tulevia potenttiaalisia asiakkaita lähestytään.

Tämän jälkeen hahmoteltiin verkkosivujen rakenne ja visuaalinen ilme.  Tärkeänä pidettiin myös että saadaan aukioloajat, puhelinnumero ja mahdollisen tilanvuokrauksen helpoksi heti ylös esiin. Haluttiin mahdollisimman helppo ja nopea asiakas kontakti ja ennen muuta asiakkaan käyttökokomusta haluttiin saada positiivinen että heti löytää aukioolo ajat ja puhelinnumeron

Sivusto toteutetaan räätälöiden responsiivisesti HTML/CSS/PHP -Dreamweaver ohjelmalla, visuaalisen ilmeen ja sivuston rakenteen takia.

PS. kyseistä kahvilaa ei ole enään eikä myöskään verkkosivu ole näkyvissä / 2017

  • www.lolipop.fi_sivusto