Uuden verkkosivuston suunnittelu ja toteutus www.hanamestarit.fi

Hanamestareille haluttiin uusia/päivittää vanhentunut sivusto. Suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta oli ensin perhetyä yritykseen, taustoihin, mitä palvelua ja tuotteita Hanamestarit tarjoaa, mikä kilpailutilanne markkinoilla, mikä/mitkä on kohderyhmä(t) ja heidän taustat/tiedot/odotukset, mitä halutaan saada aikaiseksi, resurssit, aikataulu jne. mm. näihin tekijöihin perhetymiseen käytin vähintään 1/3 verkkosivujen työstämiseen käyttetystä kokonaisajasta. Laaja-alaisesti selasin kilpailijoiden verkkosivuistoja, palaverit yrityksen omistajan kanssa ja hänen kokomuksiaan, ongelmakohtia, puutteita ja havaintoja asiakkaissaan ja tulevissa potenttiaalisissa asiakkaissa. Käytettävissä oli myös saadut asiakaspalauteet 2015 ja 2016, jotka on myös pdf-tiedostoina sivustolla ladattavissa. Tällä haluttiin  tuoda uskottavuutta ja luotettavuutta Hanamestareita kohtaan.

Tämän jälkeen hahmoteltiin verkkosivujen rakenne ja visuaalinen ilme.  Tärkeänä pidettiin myös että saadaan puhelinnumero ja sähköposti osoite heti ylös esiin. Haluttiin mahdollisimman helppo ja nopea asiakas kontakti ja ennen muuta asiakkaan käyttökokomusta haluttiin parantaa aikaisempaan sivustoon nähden ja vahvistaa sanomaa – paikalla heti kun tarvitaan.

Sivusto toteutetaan räätälöiden responsiivisesti WordPress julkaisualustalle ja mahdollistamaan asiakaan itsensä tehdä päivittämistä. www.hanamestarit.fi

  • www.hanamestarit.fi