TYÖT

Keskitymme graafiseen suunnitteluun, verkkosivujen ja yritys videoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Verkkosivuja suunnitellessa monesti tulee eteen suunnittelun integrointi muihin markkinointi toimenpiteisiin ja esim. ”päivityksen” tarpeet logoon. Työnäytteissä onkin yrityksiä, joille verkkosivujen lisäksi on suunniteltu
tai uudistettu mm.logo, ikkuna- tai autoteippaukset ja tai muuta printtimateriaalia markkinointiin.